Neviete si rady? Zavolajte nám.

+420 273 160 600

Školenie obsluhy

Ponúkame úvodné zaškolenie obsluhy aj ďalšie školenia podľa vašich potrieb. Organizujeme tiež pravidelné semináre nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilú obsluhu.

Po inštalácii prístroja automaticky vykonáme zaškolenie obsluhy, ktoré obsahuje zoznámenie s ovládacím softvérom, tvorbu meracích programov a ich vyhodnotenie. 

Našim zákazníkom ponúkame aj formu individuálneho školenia. Podľa vašich potrieb pripravíme jednodňové či viacdňové školenie, ktoré môže prebehnúť u vás na pracovisku alebo v našom pražskom predvádzacom stredisku.

Ak budete mať chuť zopakovať si základné či pokročilé funkcie našich prístrojov, môžete sa zúčastniť 
pravidelných workshopov v Prahe.

Pri aktualizácii softvéru meracích prístrojov zoznámime obsluhu meracieho zariadenia s novinkami tak, aby ho neskôr dokázala využiť pri meraní. 


Našich zákazníkov informujeme aj o všetkých zmenách v portfóliu meracích prístrojov, ktoré ponúkame.

Dopytový formulár