Neviete si rady? Zavolajte nám.

+420 273 160 600

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (v znení neskorších predpisov) spoločnosťou DEOM s.r.o., so sídlom Jinonická 805/80, 158 00 Praha 5 (ďalej len „správca“), vrátane môjho mena a priezviska, názvu spoločnosti, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely distribúcie špeciálnych ponúk a/alebo newsletterov počas nevyhnutnej doby, ktorá nepresiahne 3 roky od odoslaním kontaktného formulára. Som si vedomý/á, že môj súhlas s uchovávaním a spracúvaním údajov udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti je dobrovoľný a svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať a spoločnosť DEOM s.r.o. musí byť o takomto odstúpení písomne ​​informovaný. Bol som poučený, že k týmto údajom mám prístup po celú dobu spracúvania osobných údajov a že v prípade pochybností o správnosti a úplnosti týchto údajov som oprávnený požadovať vysvetlenie, opravu, resp. vymazanie takýchto údajov a že ďalšie podrobnosti týkajúce sa ochrany mojich osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti DEOM s.r.o., so sídlom Praha 5 – Jinonice, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, IČ: 27183521, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 102651 (ďalej len „DEOM“)

DEOM je správcom vašich osobných údajov, preto rešpektuje vaše právo na súkromie, pokiaľ navštívite našu webovú stránku alebo pokiaľ s nami budete komunikovať elektronickou cestou.

Radi by sme vás informovali, že používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné údaje, ktoré nám odovzdáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše konanie bolo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako „ZOOÚ“) a so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.

Tieto Pravidlá ochrany súkromia stanovujú postupy spracovania informácií, ktoré vykonáva DEOM pri používaní internetu a iných elektronických komunikačných sietí.

1. Rozsah a súhlas s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje, ktoré o vás zbierame najmä s cieľom ponúkania výrobkov a služieb.
Použitím našej webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok.
Znenie tohto dokumentu sa môže kedykoľvek zmeniť a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. O vykonaných zmenách súvisiacich s Pravidlami spracovania vašich osobných údajov vás DEOM bude informovať prostredníctvom vami poskytnutej e-mailovej adresy.

2. Osobné údaje zbierané spoločnosťou DEOM

Prostredníctvom našich webových stránok sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek dotazmi či pripomienkami. Do kontaktného formulára vypĺňate meno, príjmy, telefón, e-mail, firmu, a príp. ďalšie údaje. Tieto Vaše osobné údaje spracovávame pre účely spracovania Vašej žiadosti, sťažnosti či vybavovania dotazu. Pri vyplnení kontaktného formulára nám poskytujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Tiež v prípade iných foriem komunikácie spracovávame Vaše osobné údaje iba pre nevyhnutne nutnú dobu pre riadenie komunikácie s Vami (pokial nemá spracovanie Vašich osobných údajov aj iný právny základ).

Webové stránky spoločnosti DEOM môžete navštevovať, ale nemusíte uvádzať Vašu totožnosť či akékoľvek iné informácie o sebe. Keď používate webové stránky spoločnosti DEOM, z vašich prehliadačov zaznamenávame informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Pre zbieranie týchto informácií používame rôzne súbory cookies. Tieto informácie môžu obsahovať Vašu IP adresu, informácie o cookies, typy prístrojov, domén, typy prehliadačov a jazykov, druhý operačný systém, štát a časové pásmo, informácie o Vašich krokoch na našich webových stránkach a čas a dátum príchod na naše stránky. Tieto informácie nám umožnia zlepšiť kvalitu našich webových stránok či naše marketingové služby.

3. Cookies

Prostredníctvom webových stránok môžu zhromažďovať informácie aj tretie strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulov (plug-ins) a widgetov (widgets) tretích strán. Tieto tretie strany zhromažďujú údaje priamo z Vášho internetového prehliadača a ich spracovanie podlieha vlastným pravidlám tretích strán na ochranu súkromia.

Cookies a ďalšie sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách používané rôznym spôsobom, napríklad za účelom prevádzky webovej stránky, analýzy návštevnosti alebo na reklamné účely. Cookies a ďalšie sledovacie technológie využívame najmä preto, aby sme boli schopní skvalitniť a zefektívniť naše služby. Na našom webe využívame nasledujúce cookies:

a) nevyhnutné (technické)
Nevyhnutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webové stránky nemôžu správne fungovať bez týchto cookies.

b) bezpečnostné
Bezpečnostné cookies sú cookies, ktoré majú za úlohu predchádzať podvodom a prípadne odstraňovať bezpečnostné chyby.

c) analytické
Analytické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Informácie zbierajú a oznamujú anonymne - to znamená, že tieto informácie nie sú spojené s konkrétnym užívateľom.

d) marketingové
Marketingové cookies sú používané na vyhodnotenie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšia pre vydavateľa a inzerentov tretích strán.

e) preferenčné
Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré vyhodnocujú, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.

S nevyhnutnými (technickými) a bezpečnostnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli bezpečne a správne poskytnúť.

Analytické, marketingové a preferenčné cookies môžeme spracovať na základe vášho súhlasu. Toto spracovanie nám znemožníte tým, že nám súhlas nedáte, ďalej potom nastavením prehliadača, pomocou nastavenia cookies lišty a prezeraním v anonymnom režime.

Kto pre nás cookies spracováva:

 • poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick – spoločnosť Google Ireland Ltd., so sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko
 • poskytovateľ služby Facebook - spoločnosť Facebook Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • poskytovateľ služby Sklik - spoločnosť Seznam.cz, a.s., so sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5
 • poskytovateľ služby Linkedin – spoločnosť Linkedin Ireland Unlimited, so sídlom Gardner House, Wilton Plaza, Dublin 2 Írsko
 • poskytovateľ služby Leady.cz - spoločnosť Imper CZ, s.r.o., so sídlom Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov, 150 00.

Všetky tieto spoločnosti spracovávajú cookes v súlade so svojimi podmienkami.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. Tieto cookies a príslušné tretie strany uvádzame v tabuľke nižšie:

Názov Expirácia Kto má prístup
k informáciam
Popis
_gcl_au 3 mesiace Tretia strana (Google Tag Manager) Testovanie vlastností webu
__utma 2 roky Tretia strana (Google) Zhromažďuje dáta o tom, koľkokrát používateľ navštívil web, a dátumy prvej a poslednej návštevy. Používa sa Google Analytics
__utmb 1 deň Tretia strana (Google) Registruje časové razítko s přesným časem, kdy uživatel vstoupil na web. Používá Google Analytics k výpočtu doby návštěvy webu
__utmc koniec návštevy Tretia strana (Google) Registruje časovú pečiatku s presným časom, kedy užívateľ vstúpil na web. Používa Google Analytics na výpočet doby návštevy webu
__utmt 1 deň Tretia strana (Google) Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek na server
__utmz 6 mesiacov Tretia strana (Google) Zhromažďuje dáta o tom, odkiaľ užívateľ prišiel, aký vyhľadávač bol použitý, na aký odkaz bolo kliknuté a z akého vyhľadávacieho dotazu
_dc_gtm_UA-# 1 deň Tretia strana (Google) Zhromažďuje dáta o tom, odkiaľ užívateľ prišiel, aký vyhľadávač bol použitý, na aký odkaz bolo kliknuté a z akého vyhľadávacieho dotazu
_ga 2 roky Tretia strana (Google) Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných užívateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá do každej žiadosti o stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok
_gat 1 deň Tretia strana (Google) Súbor cookie _gat sa používa na obmedzenie požiadaviek na analytiku na obmedzenie požiadaviek odosielaných z vášho prehliadača do služieb Google. Súbory cookie majú niekoľko obmedzení, ktoré môžu spôsobiť nadmerné vykazovanie počtu používateľov
_gid 1 deň Tretia strana (Google) Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník web používa
collect koniec návštevy Tretia strana (Google) Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi
1P_JAR 30 dní Tretia strana (Google Ads) Zacielenie reklám na základe záujmov prejavených v predchádzajúcich interakciách
NID 6 mesiacov Tretia strana (Google Ads) Zacielenie reklám na základe záujmov prejavených v predchádzajúcich interakciách
S koniec návštevy Tretia strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google užívateľa a čase posledného prihlásenia
SID, SSID, SAPISID, HSID, APISID, SAPISID 2 roky Tretia strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google užívateľa a čase posledného prihlásenia
ANID 9 mesiacov Tretia strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google užívateľa a čase posledného prihlásenia
SIDCC 3 měsíce Tretia strana (Google Ads) Meranie Návštevy webu
DSID 5 dní Tretia strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google užívateľa a čase posledného prihlásenia
DV koniec návštevy Tretia strana (Google Ads) Záznam o ID účtu Google užívateľa a čase posledného prihlásenia
_fbp 30 dní Tretia strana (Facebook) Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako je ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán
_fbc 30 dní Tretia strana (Facebook) Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako je ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán
ATN 30 dní Tretia strana (Facebook) Používa Facebook na doručovanie, meranie a zlepšovanie relevancie ich reklamy a na dodávanie radu reklamných produktov na Facebook
fr 30 dní Tretia strana (Facebook) Používa Facebook na doručovanie, meranie a zlepšovanie relevancie ich reklamy a na dodávanie radu reklamných produktov na Facebook
tr 30 dní Tretia strana (Facebook) Používa Facebook na doručovanie, meranie a zlepšovanie relevancie ich reklamy a na dodávanie radu reklamných produktov na Facebook
AA003 30 dní Tretia strana (Facebook) Používa Facebook na doručovanie, meranie a zlepšovanie relevancie ich reklamy a na dodávanie radu reklamných produktov na Facebook
atdmt.com 30 dní Tretia strana(Facebook) Používa Facebook na doručovanie, meranie a zlepšovanie relevancie ich reklamy a na dodávanie radu reklamných produktov na Facebook
sid 30 dní Tretia strana(Seznam Sklik) Cielenie reklamy
retargeting 30 dní Tretia strana(Seznam Sklik) Cielenie reklamy
BizoData 30 dní Tretia strana (Linkedin) Používa sa pre analytiku LinkedIn Insight na hlásenie a personalizáciu reklamy
BizoID 30 dní Tretia strana(Linkedin) Používa sa pre analytiku LinkedIn Insight na hlásenie a personalizáciu reklamy
BizoNetworkPartnerIndex 30 dní Tretia strana (Linkedin) Používa sa pre analytiku LinkedIn Insight na hlásenie a personalizáciu reklamy
BizoUserMatchHistory 30 dní Tretia strana (Linkedin) Používa sa pre analytiku LinkedIn Insight na hlásenie a personalizáciu reklamy
bscookie 30 dní Tretia strana (Linkedin) Slúži na uloženie zabezpečeného súboru cookie prehliadača na účely inzercie a zacielenia na LinkedIn
L1c 30 dní Tretia strana (Linkedin) Slúži na uloženie zabezpečeného súboru cookie prehliadača na účely inzercie a zacielenia na LinkedIn
fcookie 30 dní Tretia strana (Linkedin) Slúži na ukladanie zabezpečeného súboru cookie ID prehliadača na účely LinkedIn Advertising & Targeting
UserMatchHistory 30 dní Tretia strana (Linkedin) Používa sa na analytiku LinkedIn Insight na hlásenie a personalizáciu reklamy. Slúži na sledovanie návštevníkov na viacerých weboch, za účelom prezentácie relevantnej reklamy na základe preferencií návštevníka
impd_gdpr_consent 365 dňov Tretia strana (Leady) Registruje súhlasy používateľov týkajúce sa osobných údajov
leady_session_id koniec návštevy Tretia strana (Leady) Náhodné číslo na sledovanie používateľa na navštívenej webovej stránke
c nikdy Tretia strana (Leady) Súbor cookie tretej strany, náhodné číslo sledujúce používateľa na rôznych webových stránkach

Ako si skontrolujete nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto pripade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionality nebudú fungovať.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookie nájdete nižšie. Návody na vymazanie alebo blokovanie cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Internet Explorer
Safari
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie "Pomoc" vo vašom internetovom prehliadači alebo u jeho výrobcu o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

4. Na aké účely a ako používame osobné údaje 

DEOM zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch. DEOM použije vaše údaje iba na dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

a) Online objednávky – spracovanie a poslanie vašej objednávky, odovzdanie informácie o stave objednávky.
b) Servis pre zákazníkov – poskytnutie služieb zákazníkom, vrátane reakcií na vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim prístrojom. Servis pre zákazníkov môže využívať rôzne formy komunikácie ako je e-mail, list, telefón, vzdialená správa alebo online chat.
c) Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto informácie sa môžu zdieľať cez e-maily alebo online reklamu.
d) Personalizácia webovej stránky – zlepšenie a personalizácia skúseností na webovej stránke použitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/alebo informácií o predchádzajúcom použití webových stránok.

5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo

DEOM môže zdieľať Vaše osobné informácie iba v situáciách upravených týmito Pravidlami alebo v situáciách, kedy to vyžaduje alebo umožňuje zákon. DEOM nebude zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou treťou osobou, ktorá ich chce použiť na účely priameho marketingu.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o produktoch a službách a údaje z našej komunikácie a interakcie spracovávame v rámci spoločnosti DEOM najmä na administratívno-právne účely a ďalej na skvalitnenie našich služieb.

Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov uvedených vyššie, najmä ak externý subjekt v danej oblasti disponuje nevyhnutnou profesionalitou a odbornou úrovňou, Vaše údaje sú spracovávané spolupracujúcimi dodávateľmi. Pokiaľ niekoho ďalšieho poveríme výkonom určitej činnosti tvoriacej súčasť našich služieb, môže pri nej dochádzať k spracovaniu príslušných osobných údajov. V niektorých prípadoch sa títo dodávatelia stávajú spracovateľom osobných údajov. Spracovateľ je oprávnený nakladať s údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, na ktorú bol príslušným správcom poverený. V takom prípade nie je na účely výkonu spracovateľskej činnosti vyžadovaný Váš súhlas.

Nad rámec vyššie uvedeného osobné údaje odovzdávame mimo spoločnosti DEOM iba vtedy, ak na to máme Váš súhlas alebo pokiaľ to vyžaduje právny predpis. Niektoré orgány verejnej správy a ďalšie organizácie sú oprávnené vyžiadať si informácie o Vás.

V niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje aj našim obchodným partnerom či iným osobám do tretích krajín (mimo EÚ), napr. do USA. Toto súvisí najmä s pôvodom produktu, ktorý je Vám poskytnutý zo strany spoločnosti DEOM, a k odovzdaniu dochádza v prípade objednávky či reklamácie produktu. V niektorých prípadoch sa osobné údaje zasielajú do tretej krajiny s ohľadom na legislatívne požiadavky súvisiace s povolením na vývoz produktu. Vždy však dbáme na úroveň ochrany takto poskytnutých osobných údajov.

6. Poskytovatelia služieb na zaistenie podpory webovej stránky

Môžeme používať tretie osoby, ako sú poskytovatelia podpory interných funkcií webovej stránky, ktorí nám pomáhajú so správou webovej stránky alebo jej funkciami, programami a propagačnými akciami. Tieto tretie osoby môžu spracovávať vaše údaje iba v rozsahu týchto služieb.

7. Vaše práva

a) Právo na odhlásenie z marketingovej komunikácie

Máte právo na odhlásenie z marketingovej komunikácie, ktoré môžete využiť nasledujúcim spôsobom:

 • nasledovaním pokynov príslušnej marketingovej komunikácie, alebo
 • kontaktovaním DEOM na e-mailovej adrese: deom@deom.cz.

Pokiaľ sa odhlásite z marketingovej komunikácie, môžete napriek tomu dostávať administratívnu komunikáciu z DEOM, ako napríklad potvrdenie objednávky či technickú podporu.

b) Právo na prístup a opravu

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Vždy môžete skontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej registrácie na webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás v súlade s článkom 10.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, a to v prípade, že:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromaždili alebo inak spracovali,odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
 • Vaše osobné údaje sa spracovali protiprávne,
 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti,
 • Vaše osobné údaje sa zhromaždili v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo na to, aby DEOM obmedzil spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že:

 • namietate proti nesprávnosti vašich osobných údajov,
 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné,
 • DEOM už nepotrebuje poskytnuté osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • vznášate námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

e) Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli DEOM, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu správcovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú v súlade so ZOOÚ a spracovanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z nasledujúcich dôvodov:

 • proti spracovaniu, ktoré je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je DEOM poverený,
 • proti spracovaniu, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov DEOM či tretej osoby, ako aj
 • proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, s cieľom priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, ktorý súvisí s priamym marketingom.​

Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú tohto marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie (tj. akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracovávané.

Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na základe oprávnených záujmov spoločnosti DEOM, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pre tieto oprávnené záujmy. Túto námietku je nutné z Vašej strany odôvodniť, aby sme ju boli schopní náležite posúdiť. Vaše námietky a dôvody k nej vedúce budú následne posúdené a porovnané s oprávnenými záujmami spoločnosti DEOM. Pokiaľ Vaše dôvody prevážia nad oprávnenými záujmami spoločnosti DEOM, spracovanie Vašich osobných údajov bude obmedzené alebo budú Vaše osobné údaje vymazané.

g) Právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

h) Právo na odmietnutie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás dotýkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. Oproti tomu automatizované rozhodovanie je prípustné v prípade, keď je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a DEOM, pokiaľ je povolené právom EÚ alebo členským štátom alebo pokiaľ je založené na vašom výslovnom súhlase.

8. Bezpečnosť údajov

DEOM v zmysle ZOOÚ prijalo vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracovanie osobných údajov prebieha v súlade so ZOOÚ. Uvedené opatrenia je DEOM povinné podľa potreby aktualizovať.
Zhromažďujeme vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné zamestnancom DEOM na princípe nutnosti. Dodržujeme v tomto zmysle všeobecne uznávané priemyselné štandardy, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, použitiu či zverejneniu. Tieto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré zdieľate verejne.

9. Lehota na uchovanie dát

DEOM bude uchovávať osobné údaje iba na nevyhnutne nutný čas na uvedené účely, na zodpovedanie vašej otázky alebo vyriešenie problému, poskytnutie lepších a nových služieb a za podmienky dodržania všetkých zákonných predpisov, najviac však počas 3 rokov odo dňa odoslania kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo od prijatia vášho e-mailu, ak nie je zákonom vyžadovaná dlhšia lehota na archiváciu vašich osobných údajov.

10. Ako nás kontaktovať

DEOM je správca vašich osobných údajov a spracováva ich v rozsahu týchto Pravidiel. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, sťažnosti či komentáre týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracovaní informácií, kontaktujte nás, prosím, listom na DEOM s.r.o., Jinonická 804/80, PSČ: 150 00, Praha 5 alebo pošlite elektronickú správu na deom@deom.cz alebo zavolajte na + 420 273 160 600 v pracovných dňoch v čase medzi 8. – 16. hodinou.

Aktualizované: december 2021